Våra tjänster

Teknisk förvaltning

Vi utför underhållsplan och följer upp det årligen för ett effektivare verktyg och rättvisa avgifter. Vi är behjälpliga med att ta in offerter till er som vi sedan granskar och anbudsförfrågningar samt besiktningar. Vi kan arbetsleda allt ert underhåll i fastigheten. Vi gör fuktutredningar och sköter kontakten med ert försäkringsbolag. Vi har även samarbetsavtal med ekonomiska förvaltare om ni vill ha allt under samma tak med gemensam ärendehantering och styrelseverktyg.

Trädgård

Vi har mer än 30 års erfarenhet av trädgårdsskötsel och anläggning. En av våra trädgårdsmästare har bland annat arbetat i Costa Ricas nationalpark samt varit arbetsledare för anläggning av trädgård i flera hotell och designerhotell. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, kommersiella verksamheter, stiftelser och Sundbybergs kommun där vi även har garantiskötsel av nya anläggningar. Vi är medlemmar i riksorganisationen Svensk Trädgård.

Städning

Allt inom städning och transporter av sopor med mera. Vi använder oss av miljövänliga produkter. Vår ambition är att skapa trivsel i fastigheten och en attraktiv miljö för alla boende. Våra produkter är i förstahand miljövänliga och vår personal utbildas kontinuerligt. Vi utför allt ifrån trappstädning, flyttstädning och byggstädning.

Vinterskötsel

Vi utför maskinell snöröjning och handskottning. Sandning och halkbekämpning utan salt. Takskottning görs enbart utav licensierade takskottare. Avtal kan tecknas mot tredje man med egen kontroll. Även vanliga avropsavtal kan tecknas.